Szczegóły usługi

 

Tytuł

Rejestracja w systemie powiadomień

kategoria

Brak

Wydział/komórka organizacyjna

Brak

Opis

Za pośrednictwem tej usługi, każda osoba posiadająca profil zaufany, ma możliwość rejestracji swoich danych w systemie powiadamiania Urzędu. Na podany w trakcie rejestracji adres email, epuap, numer telefonu lub aplikację mobilną, będą wysyłane informacje o terminach płatności m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Obywatele
PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek
CZAS REALIZACJI:
Online
OPŁATY:
Nie dotyczy

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2019-04-08, 11:23

Data publikacji

2019-04-08, 11:25

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry