Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu

kategoria

Brak

Wydział/komórka organizacyjna

Brak

Opis

Za pośrednictwem tej usługi, każdy uprawniony obywatel oraz jednostka organizacyjna, mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy aby w ten sposób uczestniczyć w tworzeniu budżetu, a tym samym współdecydować o sposobie wydatkowania środków finansowych na zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej.
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, złożyć wniosek do projektu budżetu gminy. Inicjatywa w tym zakresie przysługuje wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom lokalnym, komitetom społecznym, radom sołeckim, innym podmiotom działającym z zamiarem kształtowania struktury wydatków na cele publiczne – przewidzianych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., Art. 63,)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek
CZAS REALIZACJI:
Nie dotyczy
OPŁATY:
Nie dotyczy

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2019-04-16, 10:12

Data publikacji

2019-04-16, 10:12

Status

Opublikowana

Do góry